Standing after Round 1

Rank	Name			Points	OMW%		PGW%		OGW%
1	Nagai, Kousuke		3	33.3333 	100.0000 	33.3333 
2	Matsumura, Hideaki	3	33.3333 	100.0000 	33.3333 
3	Kasuga, Ryou		3	33.3333 	100.0000 	33.3333 
4	Nakazawa, Seisuke	3	33.3333 	100.0000 	33.3333 
5	Hirota, Katsuya		3	33.3333 	100.0000 	33.3333 
6	Sasaki, Masaya		3	33.3333 	100.0000 	33.3333 
7	Yamada, Yousuke		3	33.3333 	100.0000 	33.3333 
8	Shimizu, Takafumi	3	33.3333 	100.0000 	33.3333 
9	Sakai, Ryou		3	33.3333 	100.0000 	33.3333 
10	Komiyama, Ken'ichirou	3	33.3333 	100.0000 	33.3333 
11	Yamazaki, Yuki		3	33.3333 	100.0000 	33.3333 
12	Urano, Tomohisa		3	33.3333 	100.0000 	33.3333 
13	Ishihara, Jun		3	33.3333 	100.0000 	33.3333 
14	Aoki, Chikara		3	33.3333 	100.0000 	33.3333 
15	Misoka, Hideaki		3	33.3333 	66.6667 	33.3333 
16	Tanaka, Tomonori	3	33.3333 	66.6667 	33.3333 
17	Seki, Kojirou		3	33.3333 	66.6667 	33.3333 
18	Kobayashi, Kuniaki	3	33.3333 	66.6667 	33.3333 
19	Sakadani, Naoki		3	33.3333 	66.6667 	33.3333 
20	Akabame, Shou		3	33.3333 	66.6667 	33.3333 
21	Muramatsu, Yasuhiro	3	33.3333 	66.6667 	33.3333 
22	Oonishi, Junpei		3	33.3333 	66.6667 	33.3333 
23	Nagasaka, Takehiko	3	33.3333 	66.6667 	33.3333 
24	Hirabayashi, Yuki	3	33.3333 	66.6667 	33.3333 
25	Amino, Kaoru		3	0.0000 		100.0000 	0.0000 
26	Furuta, Yuusuke		3	0.0000 		100.0000 	0.0000 
27	Tsunokawa, Yoshikazu	3	0.0000 		100.0000 	0.0000 
28	Tezuka, Yuuki		3	0.0000 		100.0000 	0.0000 
29	Noguchi, Keita		3	0.0000 		100.0000 	0.0000 
30	Kobayashi, Satoshi	3	0.0000 		100.0000 	0.0000 
31	Ooura, Masaki		3	0.0000 		100.0000 	0.0000 
32	Miyabe, Kouichi		3	0.0000 		100.0000 	0.0000 
33	Inukai, Masahiro	0	100.0000 	33.3333 	66.6667 
34	Tsuruta, Yoshiaki	0	100.0000 	33.3333 	66.6667 
35	Nakamaru, Takumi	0	100.0000 	33.3333 	66.6667 
36	Katou, Masayuki		0	100.0000 	33.3333 	66.6667 
37	Yano, Masato		0	100.0000 	33.3333 	66.6667 
38	Yanagisawa, Keiji	0	100.0000 	33.3333 	66.6667 
39	Kanegawa, Toshiya	0	100.0000 	33.3333 	66.6667 
40	Oosawa, Jun		0	100.0000 	33.3333 	66.6667 
41	Ono, Koutarou		0	100.0000 	33.3333 	66.6667 
42	Yanagisawa, Jun		0	100.0000 	33.3333 	66.6667 
43	Hosoda, Shin'ya		0	100.0000 	0.0000 		100.0000 
44	Sakurai, Yuu		0	100.0000 	0.0000 		100.0000 
45	Atsuji, Makoto		0	100.0000 	0.0000 		100.0000 
46	Anzai, Kouta		0	100.0000 	0.0000 		100.0000 
47	Misoka, Koji		0	100.0000 	0.0000 		100.0000 
48	Nakazawa, Yuuta		0	100.0000 	0.0000 		100.0000 
49	Hotta, Shingo		0	100.0000 	0.0000 		100.0000 
50	Matsuo, Hiroyuki	0	100.0000 	0.0000 		100.0000 
51	Sukou, Reo		0	100.0000 	0.0000 		100.0000 
52	Yoshizawa, Toshio	0	100.0000 	0.0000 		100.0000 
53	Natsume, Takuya		0	100.0000 	0.0000 		100.0000 
54	Sakai, Yuuichi		0	100.0000 	0.0000 		100.0000 
55	Fujii, Tatsuya		0	100.0000 	0.0000 		100.0000 
56	Akahane, Jun		0	100.0000 	0.0000 		100.0000