Standing after Round 2

Rank	Name			Points	OMW%		PGW%		OGW%
1	Matsumura, Hideaki	6	50.0000 	100.0000 	50.0000 
2	Furuta, Yuusuke		6	50.0000 	100.0000 	50.0000 
3	Noguchi, Keita		6	50.0000 	100.0000 	40.0000 
4	Kobayashi, Satoshi	6	50.0000 	100.0000 	40.0000 
5	Tezuka, Yuuki		6	50.0000 	80.0000 	60.0000 
6	Ooura, Masaki		6	50.0000 	80.0000 	50.0000 
7	Hirabayashi, Yuki	6	50.0000 	80.0000 	50.0000 
8	Kobayashi, Kuniaki	6	50.0000 	80.0000 	45.0000 
9	Seki, Kojirou		6	50.0000 	66.6667 	55.0000 
10	Akabame, Shou		6	50.0000 	66.6667 	55.0000 
11	Nagai, Kousuke		6	41.6667 	100.0000 	41.6667 
12	Komiyama, Ken'ichirou	6	41.6667 	100.0000 	41.6667 
13	Kasuga, Ryou		6	41.6667 	80.0000 	46.6667 
14	Sasaki, Masaya		6	41.6667 	80.0000 	46.6667 
15	Sakai, Ryou		6	41.6667 	80.0000 	41.6667 
16	Tsunokawa, Yoshikazu	6	0.0000 		100.0000 	0.0000 
17	Miyabe, Kouichi		6	0.0000 		100.0000 	0.0000 
18	Amino, Kaoru		3	100.0000 	50.0000 	100.0000 
19	Hirota, Katsuya		3	75.0000 	60.0000 	65.0000 
20	Yamazaki, Yuki		3	75.0000 	60.0000 	60.0000 
21	Aoki, Chikara		3	75.0000 	60.0000 	58.3333 
22	Oonishi, Junpei		3	75.0000 	50.0000 	70.0000 
23	Urano, Tomohisa		3	75.0000 	50.0000 	70.0000 
24	Muramatsu, Yasuhiro	3	75.0000 	40.0000 	80.0000 
25	Misoka, Hideaki		3	75.0000 	40.0000 	75.0000 
26	Shimizu, Takafumi	3	66.6667 	60.0000 	56.6667 
27	Katou, Masayuki		3	66.6667 	60.0000 	50.0000 
28	Nakazawa, Seisuke	3	66.6667 	50.0000 	66.6667 
29	Matsuo, Hiroyuki	3	66.6667 	50.0000 	66.6667 
30	Yamada, Yousuke		3	66.6667 	50.0000 	66.6667 
31	Tanaka, Tomonori	3	66.6667 	50.0000 	56.6667 
32	Nakamaru, Takumi	3	66.6667 	50.0000 	56.6667 
33	Ono, Koutarou		3	66.6667 	50.0000 	56.6667 
34	Ishihara, Jun		3	66.6667 	50.0000 	56.6667 
35	Nagasaka, Takehiko	3	66.6667 	50.0000 	50.0000 
36	Yanagisawa, Jun		3	66.6667 	50.0000 	50.0000 
37	Sakadani, Naoki		3	66.6667 	40.0000 	56.6667 
38	Yano, Masato		3	41.6667 	60.0000 	41.6667 
39	Oosawa, Jun		3	41.6667 	60.0000 	36.6667 
40	Natsume, Takuya		3	41.6667 	50.0000 	46.6667 
41	Sakai, Yuuichi		3	41.6667 	50.0000 	46.6667 
42	Kanegawa, Toshiya	3	41.6667 	50.0000 	36.6667 
43	Hotta, Shingo		3	41.6667 	40.0000 	46.6667 
44	Akahane, Jun		3	41.6667 	40.0000 	41.6667 
45	Nakazawa, Yuuta		0	75.0000 	20.0000 	75.0000 
46	Sakurai, Yuu		0	75.0000 	20.0000 	70.0000 
47	Hosoda, Shin'ya		0	75.0000 	20.0000 	65.0000 
48	Anzai, Kouta		0	75.0000 	20.0000 	60.0000 
49	Atsuji, Makoto		0	75.0000 	0.0000 		65.0000 
50	Tsuruta, Yoshiaki	0	50.0000 	20.0000 	55.0000 
51	Yanagisawa, Keiji	0	50.0000 	20.0000 	55.0000 
52	Inukai, Masahiro	0	50.0000 	20.0000 	50.0000 
53	Misoka, Koji		0	50.0000 	20.0000 	50.0000 
54	Yoshizawa, Toshio	0	50.0000 	20.0000 	50.0000 
55	Fujii, Tatsuya		0	50.0000 	0.0000 		55.0000 
56	Sukou, Reo		0	50.0000 	0.0000 		50.0000