Standing after Round 3

Rank	Name			Points	OMW%		PGW%		OGW%
1	Furuta, Yuusuke		9	66.6667 	85.7143 	64.5833 
2	Kasuga, Ryou		9	55.5556 	85.7143 	57.1429 
3	Akabame, Shou		9	55.5556 	66.6667 	54.8280 
4	Noguchi, Keita		9	50.0000 	100.0000 	45.2381 
5	Tezuka, Yuuki		9	50.0000 	85.7143 	58.3333 
6	Nagai, Kousuke		9	44.4444 	100.0000 	44.4444 
7	Komiyama, Ken'ichirou	9	44.4444 	100.0000 	42.6587 
8	Sasaki, Masaya		9	44.4444 	85.7143 	47.6190 
9	Matsumura, Hideaki	9	44.4444 	85.7143 	43.0556 
10	Tsunokawa, Yoshikazu	6	100.0000 	66.6667 	85.7143 
11	Miyabe, Kouichi		6	100.0000 	66.6667 	85.7143 
12	Hirabayashi, Yuki	6	77.7778 	57.1429 	73.2143 
13	Hirota, Katsuya		6	66.6667 	71.4286 	61.9048 
14	Aoki, Chikara		6	66.6667 	71.4286 	55.5556 
15	Kobayashi, Satoshi	6	66.6667 	66.6667 	59.5238 
16	Ooura, Masaki		6	66.6667 	62.5000 	61.6071 
17	Sakai, Ryou		6	66.6667 	62.5000 	58.2011 
18	Kobayashi, Kuniaki	6	66.6667 	57.1429 	62.9630 
19	Nakazawa, Seisuke	6	55.5556 	66.6667 	61.9048 
20	Yamada, Yousuke		6	55.5556 	66.6667 	50.7937 
21	Seki, Kojirou		6	55.5556 	55.5556 	51.3228 
22	Natsume, Takuya		6	44.4444 	66.6667 	47.4206 
23	Sakai, Yuuichi		6	44.4444 	66.6667 	46.0317 
24	Nakamaru, Takumi	6	44.4444 	62.5000 	42.6587 
25	Ishihara, Jun		6	44.4444 	57.1429 	46.8254 
26	Oonishi, Junpei		6	44.4444 	55.5556 	52.3148 
27	Ono, Koutarou		6	44.4444 	55.5556 	46.8254 
28	Oosawa, Jun		6	33.3333 	71.4286 	36.5079 
29	Hotta, Shingo		6	33.3333 	57.1429 	41.0714 
30	Kanegawa, Toshiya	6	33.3333 	55.5556 	34.7222 
31	Amino, Kaoru		3	100.0000 	33.3333 	92.8571 
32	Yamazaki, Yuki		3	77.7778 	42.8571 	69.8413 
33	Misoka, Hideaki		3	77.7778 	28.5714 	75.6614 
34	Shimizu, Takafumi	3	66.6667 	50.0000 	58.2011 
35	Sakurai, Yuu		3	66.6667 	37.5000 	63.4921 
36	Yanagisawa, Jun		3	66.6667 	37.5000 	58.7302 
37	Urano, Tomohisa		3	66.6667 	33.3333 	69.6429 
38	Matsuo, Hiroyuki	3	66.6667 	33.3333 	63.4921 
39	Atsuji, Makoto		3	66.6667 	33.3333 	61.9048 
40	Muramatsu, Yasuhiro	3	66.6667 	28.5714 	68.2540 
41	Yano, Masato		3	55.5556 	50.0000 	48.6772 
42	Nagasaka, Takehiko	3	55.5556 	44.4444 	51.3228 
43	Katou, Masayuki		3	55.5556 	42.8571 	51.8519 
44	Tanaka, Tomonori	3	55.5556 	37.5000 	55.9524 
45	Sakadani, Naoki		3	55.5556 	28.5714 	52.3810 
46	Yanagisawa, Keiji	3	44.4444 	42.8571 	47.4206 
47	Misoka, Koji		3	44.4444 	42.8571 	45.8333 
48	Akahane, Jun		3	44.4444 	37.5000 	40.7407 
49	Tsuruta, Yoshiaki	3	33.3333 	42.8571 	40.2116 
50	Anzai, Kouta		1	55.5556 	29.1667 	52.1825 
51	Hosoda, Shin'ya		1	55.5556 	29.1667 	50.4630 
52	Nakazawa, Yuuta		0	66.6667 	25.0000 	66.6667 
53	Yoshizawa, Toshio	0	55.5556 	14.2857 	51.8519 
54	Fujii, Tatsuya		0	44.4444 	0.0000 		53.1746 
55	Sukou, Reo		0	44.4444 	0.0000 		44.4444 
56	Inukai, Masahiro	0	33.3333 	14.2857 	42.0635