Standing after Round 4

Rank	Name			Points	OMW%		PGW%		OGW%
1	Matsumura, Hideaki	12	62.5000 	88.8889 	59.8611 
2	Nagai, Kousuke		12	58.3333 	88.8889 	57.6389 
3	Kasuga, Ryou		12	58.3333 	80.0000 	55.8333 
4	Akabame, Shou		12	58.3333 	72.7273 	55.8396 
5	Furuta, Yuusuke		9	75.0000 	66.6667 	67.4242 
6	Noguchi, Keita		9	69.4444 	77.7778 	60.7407 
7	Tezuka, Yuuki		9	69.4444 	70.0000 	62.2222 
8	Hirota, Katsuya		9	66.6667 	70.0000 	60.6481 
9	Tsunokawa, Yoshikazu	9	62.5000 	66.6667 	62.7778 
10	Seki, Kojirou		9	62.5000 	63.6364 	57.0707 
11	Ooura, Masaki		9	61.1111 	70.0000 	57.4074 
12	Komiyama, Ken'ichirou	9	58.3333 	75.0000 	54.1667 
13	Kobayashi, Kuniaki	9	58.3333 	60.0000 	57.3232 
14	Nakazawa, Seisuke	9	54.1667 	75.0000 	53.7698 
15	Yamada, Yousuke		9	47.9167 	75.0000 	44.4444 
16	Sasaki, Masaya		9	47.9167 	70.0000 	50.4365 
17	Ono, Koutarou		9	47.9167 	63.6364 	47.2222 
18	Ishihara, Jun		9	45.8333 	60.0000 	45.5808 
19	Nakamaru, Takumi	9	41.6667 	70.0000 	39.1414 
20	Natsume, Takuya		7	50.0000 	59.2593 	51.0417 
21	Oosawa, Jun		7	47.9167 	63.3333 	48.1481 
22	Amino, Kaoru		6	77.7778 	44.4444 	70.3704 
23	Miyabe, Kouichi		6	75.0000 	55.5556 	68.3333 
24	Hirabayashi, Yuki	6	75.0000 	44.4444 	70.0000 
25	Kobayashi, Satoshi	6	69.4444 	50.0000 	62.7778 
26	Aoki, Chikara		6	64.5833 	55.5556 	54.9242 
27	Sakai, Ryou		6	58.3333 	54.5455 	51.3636 
28	Matsuo, Hiroyuki	6	56.2500 	50.0000 	54.7222 
29	Oonishi, Junpei		6	56.2500 	45.4545 	58.4091 
30	Katou, Masayuki		6	52.0833 	55.5556 	52.2980 
31	Nagasaka, Takehiko	6	52.0833 	54.5455 	49.4949 
32	Hotta, Shingo		6	52.0833 	50.0000 	52.1032 
33	Yano, Masato		6	47.9167 	54.5455 	43.0303 
34	Sakai, Yuuichi		6	47.9167 	50.0000 	48.0556 
35	Sakurai, Yuu		6	47.9167 	50.0000 	47.9167 
36	Kanegawa, Toshiya	6	43.7500 	45.4545 	41.9508 
37	Tsuruta, Yoshiaki	6	41.6667 	55.5556 	44.1919 
38	Yanagisawa, Keiji	6	39.5833 	50.0000 	40.8333 
39	Yamazaki, Yuki		3	77.7778 	42.8571 	69.8413 
40	Yanagisawa, Jun		3	66.6667 	37.5000 	58.7302 
41	Urano, Tomohisa		3	66.6667 	33.3333 	69.6429 
42	Misoka, Hideaki		3	62.5000 	30.0000 	60.8081 
43	Tanaka, Tomonori	3	62.5000 	30.0000 	60.0000 
44	Shimizu, Takafumi	3	58.3333 	40.0000 	55.6313 
45	Muramatsu, Yasuhiro	3	58.3333 	30.0000 	60.7197 
46	Atsuji, Makoto		3	52.0833 	25.0000 	51.9697 
47	Sakadani, Naoki		3	52.0833 	22.2222 	49.7222 
48	Misoka, Koji		3	47.9167 	33.3333 	48.9583 
49	Akahane, Jun		3	44.4444 	37.5000 	40.7407 
50	Fujii, Tatsuya		3	43.7500 	25.0000 	47.0370 
51	Inukai, Masahiro	3	37.5000 	30.0000 	38.6364 
52	Hosoda, Shin'ya		1	52.0833 	30.3030 	48.9899 
53	Anzai, Kouta		1	50.0000 	23.3333 	46.0417 
54	Nakazawa, Yuuta		0	66.6667 	25.0000 	66.6667 
55	Yoshizawa, Toshio	0	55.5556 	14.2857 	51.8519 
56	Sukou, Reo		0	52.0833 	11.1111 	48.3333