Standing after Round 5

Rank	Name			Points	OMW%		PGW%		OGW%
1	Kasuga, Ryou		13	66.0000 	80.0000 	62.6923 
2	Nagai, Kousuke		13	61.3333 	88.8889 	60.4545 
3	Matsumura, Hideaki	13	61.3333 	88.8889 	59.9441 
4	Akabame, Shou		13	61.3333 	72.7273 	61.6414 
5	Tsunokawa, Yoshikazu	12	66.6667 	66.6667 	63.7335 
6	Tezuka, Yuuki		12	63.3333 	69.2308 	61.3996 
7	Hirota, Katsuya		12	61.3333 	69.2308 	60.4017 
8	Sasaki, Masaya		12	53.3333 	69.2308 	53.0586 
9	Ono, Koutarou		12	50.6667 	69.2308 	50.3030 
10	Yamada, Yousuke		12	47.3333 	72.7273 	43.9005 
11	Nakamaru, Takumi	12	46.6667 	75.0000 	42.3388 
12	Seki, Kojirou		10	58.6667 	63.6364 	59.5455 
13	Nakazawa, Seisuke	10	55.3333 	75.0000 	58.1674 
14	Oosawa, Jun		10	42.0000 	69.4444 	44.4530 
15	Furuta, Yuusuke		9	71.6667 	54.5455 	65.2098 
16	Miyabe, Kouichi		9	66.6667 	58.3333 	61.9658 
17	Noguchi, Keita		9	65.0000 	66.6667 	61.3248 
18	Ooura, Masaki		9	64.1667 	61.5385 	61.6453 
19	Amino, Kaoru		9	61.6667 	54.5455 	63.1944 
20	Kobayashi, Kuniaki	9	58.6667 	53.8462 	57.6224 
21	Komiyama, Ken'ichirou	9	58.0000 	63.6364 	55.0000 
22	Aoki, Chikara		9	58.0000 	63.6364 	54.1492 
23	Ishihara, Jun		9	52.6667 	50.0000 	51.2149 
24	Yano, Masato		9	44.6667 	57.1429 	43.3217 
25	Natsume, Takuya		7	60.0000 	52.7778 	56.3539 
26	Hirabayashi, Yuki	6	75.0000 	44.4444 	70.0000 
27	Kobayashi, Satoshi	6	69.4444 	50.0000 	62.7778 
28	Oonishi, Junpei		6	56.2500 	45.4545 	58.4091 
29	Shimizu, Takafumi	6	54.6667 	46.1538 	51.6317 
30	Sakai, Ryou		6	54.0000 	46.1538 	51.3248 
31	Matsuo, Hiroyuki	6	53.3333 	40.0000 	55.7576 
32	Tanaka, Tomonori	6	52.6667 	38.4615 	52.3077 
33	Nagasaka, Takehiko	6	52.0833 	54.5455 	49.4949 
34	Katou, Masayuki		6	49.3333 	50.0000 	51.9464 
35	Sakai, Yuuichi		6	47.9167 	50.0000 	48.0556 
36	Hotta, Shingo		6	46.6667 	46.1538 	48.3333 
37	Sakurai, Yuu		6	46.6667 	41.6667 	47.2261 
38	Tsuruta, Yoshiaki	6	44.6667 	45.4545 	47.5758 
39	Kanegawa, Toshiya	6	43.7500 	45.4545 	41.9508 
40	Misoka, Koji		6	42.6667 	45.4545 	45.5000 
41	Inukai, Masahiro	6	41.3333 	41.6667 	41.8528 
42	Yanagisawa, Keiji	6	39.5833 	50.0000 	40.8333 
43	Fujii, Tatsuya		6	38.6667 	36.3636 	42.7661 
44	Anzai, Kouta		4	48.3333 	36.1111 	46.7992 
45	Yamazaki, Yuki		3	77.7778 	42.8571 	69.8413 
46	Yanagisawa, Jun		3	66.6667 	37.5000 	58.7302 
47	Urano, Tomohisa		3	66.6667 	33.3333 	69.6429 
48	Muramatsu, Yasuhiro	3	59.3333 	30.7692 	57.1356 
49	Misoka, Hideaki		3	56.0000 	30.7692 	53.9627 
50	Sakadani, Naoki		3	52.0833 	22.2222 	49.7222 
51	Atsuji, Makoto		3	50.6667 	20.0000 	50.5128 
52	Akahane, Jun		3	44.4444 	37.5000 	40.7407 
53	Hosoda, Shin'ya		1	50.6667 	30.9524 	50.4390 
54	Nakazawa, Yuuta		0	66.6667 	25.0000 	66.6667 
55	Yoshizawa, Toshio	0	55.5556 	14.2857 	51.8519 
56	Sukou, Reo		0	52.0833 	11.1111 	48.3333