Standing after Round 6

Rank	Name			Points	OMW%		PGW%		OGW%
1	Tsunokawa, Yoshikazu	15	58.3333 	66.6667 	58.8690 
2	Yamada, Yousuke		15	52.7778 	71.4286 	49.1534 
3	Sasaki, Masaya		15	50.9259 	68.7500 	52.1429 
4	Nakamaru, Takumi	15	49.8148 	73.3333 	45.6875 
5	Akabame, Shou		14	62.9630 	72.7273 	65.6415 
6	Kasuga, Ryou		14	62.0370 	80.0000 	64.3519 
7	Nagai, Kousuke		14	58.3333 	88.8889 	59.0728 
8	Matsumura, Hideaki	14	57.4074 	88.8889 	58.8031 
9	Oosawa, Jun		13	44.8148 	73.8095 	48.1232 
10	Furuta, Yuusuke		12	65.5556 	57.1429 	61.9978 
11	Tezuka, Yuuki		12	64.8889 	62.5000 	61.6389 
12	Hirota, Katsuya		12	63.3333 	62.5000 	60.6250 
13	Ono, Koutarou		12	58.3333 	62.5000 	54.3651 
14	Kobayashi, Kuniaki	12	56.4815 	60.0000 	54.2730 
15	Aoki, Chikara		12	51.8519 	64.2857 	53.0934 
16	Yano, Masato		12	44.4444 	62.5000 	44.8514 
17	Ooura, Masaki		10	63.3333 	58.3333 	62.7222 
18	Noguchi, Keita		10	60.0000 	62.2222 	60.6111 
19	Seki, Kojirou		10	59.4444 	57.1429 	59.3434 
20	Nakazawa, Seisuke	10	53.7037 	60.0000 	58.5267 
21	Miyabe, Kouichi		9	68.3333 	53.3333 	60.6399 
22	Amino, Kaoru		9	59.1111 	46.1538 	62.5556 
23	Komiyama, Ken'ichirou	9	58.5185 	57.1429 	56.5476 
24	Sakai, Ryou		9	53.7037 	50.0000 	51.3670 
25	Ishihara, Jun		9	52.6667 	50.0000 	51.2149 
26	Tanaka, Tomonori	9	49.2593 	43.7500 	49.9206 
27	Inukai, Masahiro	9	38.8889 	50.0000 	39.9038 
28	Fujii, Tatsuya		9	35.5556 	46.1538 	40.8216 
29	Natsume, Takuya		7	60.0000 	52.7778 	56.3539 
30	Hirabayashi, Yuki	6	75.0000 	44.4444 	70.0000 
31	Kobayashi, Satoshi	6	69.4444 	50.0000 	62.7778 
32	Muramatsu, Yasuhiro	6	59.2593 	37.5000 	56.2042 
33	Oonishi, Junpei		6	56.2500 	45.4545 	58.4091 
34	Shimizu, Takafumi	6	53.8889 	40.0000 	52.8312 
35	Matsuo, Hiroyuki	6	52.7778 	38.4615 	55.7489 
36	Nagasaka, Takehiko	6	52.0833 	54.5455 	49.4949 
37	Katou, Masayuki		6	49.3333 	50.0000 	51.9464 
38	Tsuruta, Yoshiaki	6	48.3333 	42.8571 	48.6781 
39	Sakai, Yuuichi		6	47.9167 	50.0000 	48.0556 
40	Atsuji, Makoto		6	47.2222 	30.7692 	46.4039 
41	Hotta, Shingo		6	46.6667 	46.1538 	48.3333 
42	Sakurai, Yuu		6	46.6667 	41.6667 	47.2261 
43	Kanegawa, Toshiya	6	43.7500 	45.4545 	41.9508 
44	Misoka, Koji		6	42.5926 	38.4615 	44.2415 
45	Yanagisawa, Keiji	6	39.5833 	50.0000 	40.8333 
46	Anzai, Kouta		4	48.8889 	30.9524 	49.3974 
47	Yamazaki, Yuki		3	77.7778 	42.8571 	69.8413 
48	Yanagisawa, Jun		3	66.6667 	37.5000 	58.7302 
49	Urano, Tomohisa		3	66.6667 	33.3333 	69.6429 
50	Sakadani, Naoki		3	52.0833 	22.2222 	49.7222 
51	Misoka, Hideaki		3	50.9259 	31.2500 	50.2378 
52	Akahane, Jun		3	44.4444 	37.5000 	40.7407 
53	Hosoda, Shin'ya		1	44.4444 	31.3725 	44.2201 
54	Nakazawa, Yuuta		0	66.6667 	25.0000 	66.6667 
55	Yoshizawa, Toshio	0	55.5556 	14.2857 	51.8519 
56	Sukou, Reo		0	52.0833 	11.1111 	48.3333